Raspored obilazaka s vodičem

Istanbul E-pass uključuje obilaske s vodičem. Planirajte svoj posjet vođenim obilascima prema rasporedu u nastavku.

PONEDJELJCI

09:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
09:00 - Palača Topkapi (60´) (T)
09:00 - Plava džamija i hipodrom (25´)(D)
09:00 - Aja Sofija (60´) (D)
09:45 - Aja Sofija (60´) (D)
10:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
11:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
11:00 - Aja Sofija (60´) (D)
11:00 - Palača Topkapi (60´) (T)
12:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
12:30 - Cisterna bazilike (25´) (D)
13:45 - Palača Topkapi (60´) (T)
14:00 - Aja Sofija (60´) (D)
14:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
14:45 - Palača Topkapi (60´) (T)
15:30 - Cisterna bazilike (25´) (D)
15:30 - Palača Topkapi (60´) (T)
16:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
16:45 - Veliki bazar (30´) (C)
16:45 - Cisterna bazilike (25´) (D)

utorkom

09:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
09:00 - Bazar začina&Rustempasha (45´)(S)
09:30 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
09:45 - Aja Sofija (60´) (D)
10:30 - Cisterna bazilike (25´) (D)
11:15 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
11:30 - Aja Sofija (60´) (D)
12:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
14:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
14:00 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
14:15 - Aja Sofija (60´) (D)
15:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
15:45 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
16:00 - Plava džamija i hipodrom (25´)(D)
16:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
17:00 - Veliki bazar (30´) (C)

srijedom

09:00 - Cisterna bazilike (30´) (D)
09:00 - Palača Topkapi (60´) (T)
09:00 - Plava džamija i hipodrom (25´)(D)
09:30 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
09:45 - Aja Sofija (60´) (D)
10:00 - Cisterna bazilike (30´) (D)
11:00 - Palača Topkapi (60´) (T)
11:00 - Cisterna bazilike (30´) (D)
11:15 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
12:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
12:00 - Veliki bazar (30´) (C)
14:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
14:00 - Palača Topkapi (60´) (T)
14:00 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
14:30 - Aja Sofija (60´) (D)
15:30 - Palača Topkapi (60´) (T)
15:45 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
16:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
16:45 - Cisterna bazilike (25´) (D)

ČETVRTAK
09:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
09:00 - Palača Topkapi (60´) (T)
09:00 - Plava džamija i hipodrom (25´)(D)
09:00 - Aja Sofija (60´) (D)
09:30 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
09:45 - Aja Sofija (60´) (D)
10:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
11:00 - Plava džamija i hipodrom (25´)(D)
11:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
11:15 - Palača Topkapi (60´) (T)
11:15 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
12:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
12:30 - Cisterna bazilike (25´) (D)
13:15 - Palača Topkapi (60´) (T)
13:45 - Aja Sofija (60´) (D)
14:00 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
14:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
14:30 - Palača Topkapi (60´) (T)
15:15 - Cisterna bazilike (25´) (D)
15:30 - Palača Topkapi (60´) (T)
15:45 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
15:45 - Cisterna bazilike (25´) (D)
16:30 - Cisterna bazilike (25´) (D)
16:30 - Veliki bazar (30´) (C)

PETKOM
09:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
09:00 - Palača Topkapi (60´) (T)
09:30 - Bazar začina&Rustempasha (45´)(S)
09:30 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
09:45 - Cisterna bazilike (25´) (D)
10:00 - Palača Topkapi (60´) (T)
10:45 - Palača Topkapi (60´) (T)
11:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
11:15 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
11:30 - Cisterna bazilike (25´) (D)
12:00 - Veliki bazar (30´) (C)
12:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
12:30 - Veliki bazar (30´) (C)
13:30 - Cisterna bazilike (25´) (D)
13:45 - Palača Topkapi (60´) (T)
14:00 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
14:30 - Cisterna bazilike (25´) (D)
14:30 - Aja Sofija (60´) (D)
14:30 - Palača Topkapi (60´) (T)
15:30 - Palača Topkapi (60´) (T)
15:45 - Cisterna bazilike (25´) (D)
15:45 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
16:30 - Plava džamija i hipodrom (25´)(D)
16:30 - Cisterna bazilike (25´) (D)
 

SUBOTOM
09:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
09:00 - Palača Topkapi (60´) (T)
09:00 - Plava džamija i hipodrom (25´)(D)
09:00 - Aja Sofija (60´) (D)
09:30 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
09:45 - Aja Sofija (60´) (D)
10:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
10:00 - Palača Topkapi (60´) (T)
11:00 - Aja Sofija (60´) (D)
11:00 - Palača Topkapi (60´) (T)
11:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
11:15 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
12:00 - Palača Topkapi (60´) (T)
12:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
12:00 - Veliki bazar (30´) (C)
13:30 - Cisterna bazilike (25´) (D)
13:45 - Aja Sofija (60´) (D)
13:45 - Palača Topkapi (60´) (T)
14:00 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
14:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
14:30 - Plava džamija i hipodrom (25´)(D)
15:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
15:00 - Palača Topkapi (60´) (T)
15:30 - Cisterna bazilike (25´) (D)
15:30 - Palača Topkapi (60´) (T)
15:45 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
16:30 - Cisterna bazilike (25´) (D)
16:30 - Veliki bazar (30´) (C)
16:30 - Bazar začina&Rustempasha (45´)(S)
16:30 - Cisterna bazilike (25´) (D)

NEDJELJE
09:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
09:00 - Palača Topkapi (60´) (T)
09:00 - Plava džamija i hipodrom (25´)(D)
09:00 - Aja Sofija (60´) (D)
09:30 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
09:45 - Aja Sofija (60´) (D)
10:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
10:00 - Palača Topkapi (60´) (T)
11:00 - Aja Sofija (60´) (D)
11:00 - Palača Topkapi (60´) (T)
11:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
11:15 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
12:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
12:00 - Bazar začina&Rustempasha (45´)(S)
12:00 - Palača Topkapi (60´) (T)
13:30 - Cisterna bazilike (25´) (D)
13:30 - Palača Topkapi (60´) (T)
13:45 - Aja Sofija (60´) (D)
14:00 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
14:15 - Cisterna bazilike (25´) (D)
14:30 - Palača Topkapi (60´) (T)
15:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
15:30 - Palača Topkapi (60´) (T)
15:30 - Cisterna bazilike (25´) (D)
15:45 - Palača Dolmabahce (60´) (P)
16:00 - Cisterna bazilike (25´) (D)
16:30 - Plava džamija i hipodrom (25´)(D)
16:30 - Bazar začina&Rustempasha (45´)(S)
16:30 - Cisterna bazilike (25´) (D)

VAŽNE NAPOMENE

  • Naš vodič će držati bijelo Istanbul E-pass zastava na mjestima okupljanja.
  • Ulaz u Bazilika Cisterna, Topkapi palača, i Palača Dolmabahče može samo s našim vodičem jer ti muzeji ne koriste sustav online karata. Besplatne ulaznice osigurat će vam naš vodič.

MESTA SUSRETANJA

(D)- Znak za zaustavljanje Busforusa (dvokatni autobus) preko puta Aje Sofije Kliknite za Google Map View.
(T)- Ispred fontane Ahmeda III preko glavne kapije palače Topkapi Kliknite za Google Map View.
(P)- Ispred kule sa satom u palači Dolmabahce, nakon sigurnosne provjere. Kliknite za Google Map View.
(C)- Ispred Cemberlitasovog stupa pored tramvajske stanice Cemberlitas Kliknite za Google Map View.
(S)- Ispred glavnog ulaza u Spice Bazaar Kliknite za Google Map View.